Komunikat   Wymagane czynności  
Znak drogowy Ograniczona wydajność Patrz instr. obsługi
Dane dotyczące znaków drogowych dostarczane przez system nawigacji są niedostępne z powodu słabego sygnału lub jego braku. Poczekaj chwilę, aż sygnał się poprawi. Jeśli komunikat pojawia się nadal, należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie systemu.