OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie przekraczaj 100 km/h. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Ciśnienie powietrza w oponach kół tylnych należy zwiększyć o 0,2 bar powyżej specyfikacji. Nie przekraczaj maksymalnej wartości ciśnienia podanej na ścianie bocznej opony. Mogłoby to spowodować poważne obrażenia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu podanej na tabliczce identyfikacyjnej pojazdu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Holowanie przyczep o masie przekraczającej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą przyczepy określoną dla pojazdu może spowodować uszkodzenie pojazdu, utratę kontroli nad pojazdem, wywrócenie się pojazdu lub obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie przekraczaj maksymalnego pionowego obciążenia haka holowniczego. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania nie steruje hamulcami przyczepy.