OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zwracaj uwagę na zmianę warunków drogowych, np. podczas wjeżdżania na autostradę lub zjeżdżania z niej, na drogach ze skrzyżowaniami lub rondami, drogach bez widocznych oznaczeń pasów ruchu, drogach nieutwardzonych oraz stromych pochyłościach. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ ten nie jest układem ostrzegającym o zagrożeniu kolizją ani systemem jej zapobiegającym.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie stosuj opon o rozmiarach innych niż zalecane, ponieważ może to wpłynąć na normalne działanie układu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W warunkach słabej widoczności, takich jak mgła, ulewny deszcz lub inne niesprzyjające warunki pogodowe, konieczne może być przerwanie działania układu lub jego całkowite wyłączenie.

Podążanie za pojazdem poprzedzającym
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Podczas jazdy za pojazdem poprzedzającym, który hamuje, Twój pojazd nie zawsze będzie w stanie zwolnić dostatecznie szybko, aby uniknąć kolizji bez interwencji z Twojej strony. Korzystaj z hamulców, gdy zajdzie taka potrzeba. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.