OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zwracaj uwagę na zmianę warunków drogowych, np. podczas wjeżdżania na autostradę lub zjeżdżania z niej, na drogach ze skrzyżowaniami lub rondami, drogach bez widocznych oznaczeń pasów ruchu, drogach krętych, śliskich, nieutwardzonych oraz stromych pochyłościach.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ ten nie jest układem ostrzegającym o zagrożeniu kolizją ani systemem jej zapobiegającym.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie stosuj opon o rozmiarach innych niż zalecane, ponieważ może to wpłynąć na normalne działanie układu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z układu w warunkach słabej widoczności, np. podczas mgły, ulewnego deszczu, obecności pyłu wodnego w powietrzu lub opadów śniegu.

Podążanie za pojazdem poprzedzającym
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Podczas jazdy za pojazdem poprzedzającym, który hamuje, Twój pojazd nie zawsze będzie w stanie zwolnić dostatecznie szybko, aby uniknąć kolizji bez interwencji z Twojej strony. Korzystaj z hamulców, gdy zajdzie taka potrzeba. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Korzystanie z układu w terenie pagórkowatym
Gdy układ jest aktywny podczas np. przedłużonego zjazdu ze stromej pochyłości (np. w terenie górskim), należy wybrać niższy bieg.