Elementy sterowania tempomatem znajdują się na kierownicy.
Włączanie adaptacyjnego tempomatu
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk, aby włączyć układ. Gdy układ włącza się, ustawiona prędkość jest równa aktualnej prędkości pojazdu lub wartości 15 mph (jeśli stosowane są jednostki brytyjskie) albo 20 km/h (jeśli stosowane są jednostki metryczne), w zależności od tego, która wartość jest wyższa. Jeśli prędkość jest zbyt niska lub inne warunki nie pozwalają na włączenie adaptacyjnego tempomatu, układ przejdzie w tryb gotowości. Poniżej prędkości 15 mph (jeśli stosowane są jednostki brytyjskie) lub 20 km/h (jeśli stosowane są jednostki metryczne) adaptacyjny tempomat nie włącza się, o ile nie podążasz za innym pojazdem.
Na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawi się wskaźnik, aktualne ustawienie odstępu oraz ustawiona prędkość.
Wyłączanie adaptacyjnego tempomatu
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk, gdy układ jest w trybie gotowości, lub wyłącz pojazd.
Wskazówka:   Po wyłączeniu układu ustawiona prędkość zostaje wykasowana.