Jedź z preferowaną prędkością.
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Naciskaj przełącznik w górę lub w dół, aby ustawić aktualną prędkość.
Zdejmij stopę z pedału przyspiesznika.
Po włączeniu adaptacyjnego tempomatu na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawi się wskaźnik, aktualne ustawienie odstępu oraz ustawiona prędkość.
Image Shown Without Description
Po kilku sekundach grafika na wyświetlaczu zestawu wskaźników zmieni się, informując, że adaptacyjny tempomat jest aktywny.
Image Shown Without Description
Jeśli układ wykryje pojazd z przodu, zapala się symbol pojazdu.
Wskazówka:   Gdy adaptacyjny tempomat jest aktywny, wskazania na prędkościomierzu mogą się nieznacznie różnić od ustawionej prędkości wyświetlanej na wyświetlaczu zestawu wskaźników.
Ustawianie prędkości adaptacyjnego tempomatu po całkowitym zatrzymaniu
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Naciskaj przełącznik w górę lub w dół, trzymając jednocześnie całkowicie wciśnięty pedał hamulca.
Ustawiona zostaje prędkość 15 mph (jeśli stosowane są jednostki brytyjskie) lub prędkość 20 km/h (jeśli stosowane są jednostki metryczne).
Na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawi się wskaźnik, aktualne ustawienie odstępu oraz ustawiona prędkość.
Wskazówka:   Po całkowitym zatrzymaniu system aktywuje się tylko wówczas, gdy w niewielkiej odległości wykryje poprzedzający pojazd.
Ręczna zmiana ustawionej prędkości
Image Shown Without Description  Naciskaj przełącznik w górę i zwalniaj, aby zwiększać ustawioną prędkość w niewielkich odstępach. Naciskaj przełącznik w górę i przytrzymuj, aby zwiększać ustawioną prędkość w dużych odstępach. Zwolnij przełącznik, gdy osiągniesz preferowaną prędkość.Image Shown Without Description  Naciskaj przełącznik w dół i zwalniaj, aby zmniejszać ustawioną prędkość w niewielkich odstępach. Naciskaj przełącznik w dół i przytrzymuj, aby zmniejszać ustawioną prędkość w dużych odstępach. Zwolnij przełącznik, gdy osiągniesz preferowaną prędkość.
Możesz także wciskać pedał przyspiesznika lub hamulca, aż osiągniesz preferowaną prędkość. Naciskaj przełącznik w górę lub w dół, aby wybrać aktualną prędkość jako ustawioną.
 Układ może włączyć hamulce, aby zmniejszyć prędkość pojazdu, dostosowując ją do nowej ustawionej prędkości.Gdy układ jest aktywny, ustawiona prędkość wyświetla się stale na wyświetlaczu zestawu wskaźników.