Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk, aby przełączyć między czterema ustawieniami odstępu.
Image Shown Without Description
Wybrany odstęp zostanie przedstawiony za pomocą kresek na wyświetlaczu zestawu wskaźników, jak pokazano na ilustracji.
Wskazówka:   Ustawienie odstępu zależy od czasu i dlatego odległość jest dostosowywana do prędkości pojazdu.
Wskazówka:   Twoim obowiązkiem jest ustawienie odpowiedniego odstępu z uwzględnieniem warunków jazdy.
Ustawienia odstępu adaptacyjnego układu kontroli prędkości

Wyświetlacz graficzny (kreski wyświetlane między pojazdami)   Odstęp   Zachowanie dynamiczne  
1   Najbliżej   Sportowe  
2   Blisko   Normalne  
3   Średnio   Normalne  
4   Daleko   Komfortowe  

Po każdym włączeniu układu automatycznie wybiera on ostatnio wybrane ustawienie odstępu.
Podążanie za pojazdem poprzedzającym
Jeśli poprzedzający pojazd zjedzie na ten sam pas ruchu lub na tym samym pasie ruchu z przodu znajduje się wolniej poruszający się pojazd, prędkość pojazdu zostanie dostosowana w celu zachowania ustawionego odstępu.
Wskazówka:   Po włączeniu kierunkowskazu podczas podążania za pojazdem poprzedzającym adaptacyjny układ kontroli prędkości może w niewielkim stopniu chwilowo przyspieszyć, aby pomóc w wyprzedzaniu.
Twój pojazd utrzymuje stały odstęp od poprzedzającego pojazdu do momentu, gdy:
  • Pojazd z przodu przyspieszy i jego prędkość wzrośnie powyżej ustawionej wartości prędkości.
  • Pojazd z przodu zjedzie na inny pas ruchu.
  • Ustawisz nowy odstęp.
 Układ włącza hamulce w celu zmniejszenia prędkości pojazdu, aby zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Układ zapewnia jedynie ograniczoną siłę hamowania. Możesz przerwać działanie układu, włączając hamulce.
Wskazówka:   Hamulce włączane przez układ mogą generować hałas.
Jeśli układ stwierdzi, że jego maksymalny poziom hamowania jest niewystarczający, rozlega się sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się komunikat i błyska lampka kontrolna, podczas gdy układ nadal hamuje. Niezwłocznie podejmij odpowiednie działania.