Image Shown Without Description  Wciśnij przycisk.
 W pojeździe zostanie przywrócona wcześniej ustawiona prędkość oraz ustawienie odstępu.Gdy układ jest aktywny, ustawiona prędkość wyświetla się stale na wyświetlaczu zestawu wskaźników.
Wskazówka:   Z funkcji wznawiania należy korzystać wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wie, jaka prędkość została ustawiona, i zamierza przywrócić te ustawienia.
Wznawianie ustawionej prędkości po całkowitym zatrzymaniu
Jeśli podczas jazdy za pojazdem poprzedzającym Twój pojazd całkowicie się zatrzyma, a poprzedzający pojazd będzie nieruchomy przez mniej niż kilka sekund, Twój pojazd ruszy i zacznie przyspieszać, aby podążać za pojazdem poprzedzającym.
Jeśli podczas jazdy za poprzedzającym pojazdem Twój pojazd całkowicie się zatrzyma i będzie unieruchomiony przez dłużej niż kilka sekund, wyświetli się lampka kontrolna i komunikat.
Image Shown Without Description
Komunikat   Opis  
Zatrzymano   Tempomat nie wznowi działania automatycznie, gdy jest aktywny ten komunikat.  
Naciśnij przycisk wznawiania   Jeśli poprzedzający pojazd ruszy, kierowca zostanie poproszony o naciśnięcie przycisku wznawiania.   Naciśnij i zwolnij przycisk lub użyj pedału przyspiesznika, aby wznowić podążanie za poprzedzającym pojazdem.  
Automatyczne wznowienie   Wyświetla się, gdy znajdujesz się na drodze o ograniczonej dostępności, po zatrzymywaniu pojazdu podczas podążania za innym pojazdem. W tej sytuacji pojazd wznowi podążanie za poprzedzającym pojazdem bez konieczności naciskania przycisku lub wciskania pedału przyspiesznika. Układ może pozostawać w trybie automatycznego wznowienia przez około 30 sekund, a po upływie tego czasu automatyczne wznowienie nie będzie już możliwe.  

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK