OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli działanie układu zostanie przerwane przez kierowcę poprzez wciśnięcie pedału przyspiesznika, układ nie włącza automatycznie hamulców, aby utrzymać odstęp od poprzedzającego pojazdu.

Wciśnięcie pedału przyspiesznika powoduje przekroczenie ustawionej prędkości i zmniejszenie odstępu.
Użyj pedału przyspiesznika, aby celowo przekroczyć ustawioną prędkość graniczną.
Gdy przerwiesz działanie układu, zapali się zielony wskaźnik, a na wyświetlaczu zestawu wskaźników nie będzie już wyświetlana ikona pojazdu.
Układ wznawia działanie po zwolnieniu pedału przyspiesznika. Prędkość pojazdu zostaje zredukowana do ustawionej wartości lub do niższej wartości, jeśli poprzedzający pojazd jedzie wolniej.