Image Shown Without Description  Świeci po włączeniu adaptacyjnego układu kontroli prędkości. Kolor wskaźnika się zmienia, wskazując status układu.
Kolor biały sygnalizuje, że układ jest włączony, ale nieaktywny.
Kolor zielony sygnalizuje, że została ustawiona prędkość i układ jest włączony.