Adaptacyjny tempomat z funkcją centrowania toru jazdy wykorzystuje czujniki radaru i kamery, aby pomagać w utrzymywaniu pojazdu pośrodku pasa ruchu poprzez wprowadzanie ciągłych poprawek skrętu kierownicy w stronę środka pasa na autostradach.
Wskazówka:   Ustawianie odstępu adaptacyjnego tempomatu działa normalnie.
Jeżeli prowadzisz pojazd w granicach pasa ruchu, ale nie pośrodku, układ zapisuje i utrzymuje to preferowane położenie na pasie. Układ wprowadza ciągłe poprawki skrętu kierownicy w stronę preferowanego położenia.
Wskazówka:   Układ może ustawić preferowane położenia na pasie ruchu wyłącznie w granicach pasa ruchu.
Wskazówka:   Jeżeli układ wyłączy się, preferowane położenie zostanie wykasowane. Po następnym włączeniu układ będzie wprowadzać ciągłe poprawki skrętu kierownicy w stronę środka pasa ruchu.