OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z układu podczas holowania przyczepy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z układu, jeśli wprowadzono jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje kierownicy. Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje kierownicy mogą wpływać na działanie lub wydajność układu. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Środki ostrożności dotyczące adaptacyjnego układu kontroli prędkości mają zastosowanie do funkcji centrowania toru jazdy, o ile nie określono inaczej lub nie jest to sprzeczne z środkami ostrożności dotyczącymi funkcji centrowania toru jazdy.   Patrz   Zasady bezpieczeństwa dotyczące adaptacyjnego tempomatu