Ograniczenia dotyczące adaptacyjnego tempomatu mają zastosowanie do funkcji centrowania toru jazdy, o ile nie określono inaczej lub nie jest to sprzeczne z ograniczeniami dotyczącymi funkcji centrowania toru jazdy.   Patrz   Ograniczenia dotyczące adaptacyjnego tempomatu
Układ centrujący tor jazdy może nie działać prawidłowo w następujących warunkach:
  • Pojazd nie znajduje się na środku pasa.
  • Pas jest zbyt wąski lub zbyt szeroki.
  • Układ nie wykrywa przynajmniej jednego oznaczenia pasa lub gdy pasy łączą się bądź rozdzielają.
  • Wprowadzana jest poprawka skrętu kierownicy o ograniczonej wielkości.
  • Na obszarach, na których trwają prace budowlane lub na obszarach z nową infrastrukturą.
  • Gdy wprowadzone zostały modyfikacje układu kierowniczego.
  • Podczas korzystania z koła zapasowego.
  • Jazda przy silnym wietrze.
Wskazówka:   Poprawki wspomagające jazdę mają ograniczoną wielkość i mogą nie być wystarczające w niektórych warunkach jazdy, np. podczas pokonywania ostrych zakrętów lub pokonywania zakrętów z wysoką prędkością.
Wskazówka:   W wyjątkowych warunkach układ może spowodować odchylenie toru jazdy od linii środkowej.