Inteligentny adaptacyjny tempomat łączy funkcję rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości i dane map nawigacji z adaptacyjnym tempomatem w celu dostosowywania ustawionej prędkości jazdy do ograniczenia prędkości wykrywanego przez układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości. Gdy układ wykryje znaki ograniczenia prędkości, zaktualizuje ustawioną prędkość.
Istnieją ograniczenia rzutujące na dokładność układu rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości i zdolność układu do określenia aktualnego ograniczenia prędkości. Podobne ograniczenia dotyczą układu inteligentnego adaptacyjnego tempomatu i jego zdolności do określania aktualnego ograniczenia prędkości.   Patrz   Rozpoznawanie znaków drogowych
Wskazówka:   Ustawianie odstępu adaptacyjnego tempomatu działa normalnie, gdy funkcja jest włączona.