Aby inteligentny adaptacyjny tempomat był aktywny, musi być włączone rozpoznawanie znaków drogowych.