Informacje o ograniczeniach prędkości pochodzące z danych map nawigacji mogą być niedokładne lub nieaktualne.
Układ może nie wykrywać i odczytywać znaków ograniczenia prędkości z informacjami o warunkach, np. gdy znak błyska, obowiązujących w określonych przedziałach czasowych lub gdy obecne są dzieci.
Wskazówka:   Układ nie dostosowuje prędkości pojazdu do ograniczeń prędkości widocznych na uzupełniającym znaku drogowym.
W pewnym warunkach układ może nie dostosować prędkości pojazdu, dopóki pojazd nie minie ograniczenia prędkości.