Jeśli zwiększysz ustawioną prędkość powyżej ograniczenia prędkości lub ograniczenie prędkości powiększone o wartość tolerancji, wskaźnik ustawionej prędkości błyska.
Ostrzeżenie nie pojawia się:
  • jeśli przekroczysz ustawioną prędkość, wciskając pedał przyspiesznika;
  • jeśli prędkość pojazdu przekroczy ustawioną prędkość podczas zjazdu z pochyłości.