Wskazówka:   W zależności od dostępnych w pojeździe opcji oraz typu zestawu wskaźników nie wszystkie komunikaty są wyświetlane lub dostępne.
Wskazówka:   Niektóre komunikaty mogą być skrócone zależnie od typu zestawu wskaźników w pojeździe.

Komunikat   Opis  
Tempomat adaptacyjny awaria
Awaria nie pozwala na włączenie adaptacyjnego tempomatu.  
Przedni czujnik nieustawiony
Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem w celu sprawdzenia radaru pod kątem prawidłowego zasięgu i działania.  
Tempomat adaptacyjny niedostępny
Istnieją warunki sprawiające, że system nie jest dostępny.  
Tempomat adaptacyjny niedostępny Czujnik zablokowany Patrz instrukcja
Radar jest zablokowany z powodu słabej widoczności na skutek złej pogody, lodu, błota lub wody przed czujnikiem. Zazwyczaj problem ten można usunąć, czyszcząc czujnik.   Ze względu na charakter technologii czujnika, ostrzeżenia o zablokowaniu mogą być generowane nawet wówczas, gdy faktycznie blokada nie występuje. Może się tak zdarzyć na przykład podczas jazdy po obszarach wiejskich o rozsianej zabudowie lub po pustyni. Takie fałszywe ostrzeżenie o zablokowaniu zniknie samo lub po ponownym uruchomieniu pojazdu.  
Inteligentny tempomat Automatyczne hamowanie wyłączone
Został wybrany zwykły tempomat. Układ nie hamuje pojazdu ani nie reaguje na ruch drogowy.  
Tempomat adaptacyjny Bieg w dół Kierowca przejmuje kontrolę
Wyświetla się, gdy działanie adaptacyjnego tempomatu zostanie anulowane i kierowca musi przejąć kontrolę nad pojazdem.  
Tempomat adaptacyjny Prędkość zbyt niska by włączyć
Wyświetla się, gdy prędkość pojazdu jest zbyt niska, aby aktywować adaptacyjny tempomat i w zasięgu nie znajduje się żaden poprzedzający pojazd.