Wypowiedz słowo aktywujące.
Missing Image  Naciśnij przycisk interakcji głosowej na kierownicy.