Wypowiedz wybrane słowo aktywujące, a następnie swoje polecenie.
Image Shown Without Description  Można także nacisnąć przycisk na kierownicy, aby rozpocząć interakcję głosową. Przed wypowiedzeniem polecenia poczekaj, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Wskazówka:   Jeśli słowo aktywujące nie jest włączone, możesz użyć tylko przycisku interakcji głosowej.