Wypowiedz słowo aktywujące.
Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk interakcji głosowej na kierownicy.
Wskazówka:   Jeśli słowo aktywujące nie jest włączone, możesz użyć tylko przycisku interakcji głosowej.