Obraz można powiększyć lub zmniejszyć, wykonując gest uszczypnięcia. Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je, aby powiększyć widok. Umieść dwa palce na ekranie i zsuń je, aby pomniejszyć widok.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK