Gdy usługa Natężenie ruchu jest włączona możesz obserwować informacje drogowe w czasie rzeczywistym.