1. Naciśnij przycisk narzędzi na ekranie mapy.
  1. Naciśnij Ustawienia nawigacji.
  1. Naciśnij przycisk Traffic.
  1. Włącz lub wyłącz usługę Traffic.