1. Naciśnij pasek wyszukiwania u góry ekranu.
  1. Wprowadź cel za pomocą klawiatury.
  1. Naciśnij przycisk wyszukiwania.
  1. Wybierz cel z listy.
  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć nawigację.