Image Shown Without Description  Aby wyłączyć ogrzewanie kierownicy, naciśnij przycisk na ekranie dotykowym w pobliżu elementów sterowania układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przycisk świeci się, gdy ogrzewanie kierownicy jest włączone. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk ogrzewania kierownicy ponownie.
Wskazówka:   Z ogrzewania kierownicy można korzystać tylko wówczas, gdy pojazd jest włączony.
Wskazówka:   Czujnik reguluje temperaturę kierownicy.
Wskazówka:   Zależnie od ustawień zdalnego uruchamiania, ogrzewanie kierownicy może pozostać włączone po zdalnym uruchomieniu pojazdu. Może się również włączyć po uruchomieniu pojazdu, jeśli było włączone w chwili wyłączania pojazdu.