Hamowanie po zderzeniu nie aktywuje się, gdy będzie miała miejsce jedna z poniższych sytuacji:
  • Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ulegnie uszkodzeniu podczas kolizji.
  • Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy jest wyłączony.