OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie przekraczaj maksymalnego znamionowego obciążenia pojazdu lub złącza przyczepy. Przeciążenie pojazdu lub złącza przyczepy może pogorszyć stabilność i charakterystykę prowadzenia pojazdu. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Akcesoryjne urządzenia do przewozu ładunku mocowane na haku holowniczym mogą zmienić rozmieszczenie mas pojazdu. Mocno obciążone pojazdy, z większą masą z tyłu, mogą mieć inną charakterystykę prowadzenia niż pojazdy nieobciążone. Prowadząc mocno obciążony pojazd, należy zachować szczególną ostrożność, np. jechać z niższą prędkością i brać pod uwagę dłuższą drogę hamowania.

Jeśli korzystasz z bagażnika mocowanego na haku holowniczym, pamiętaj:
  • Ściśle przestrzegaj zaleceń i ostrzeżeń dostarczonych przez producenta każdego urządzenia do przewozu ładunku.
  • Przed rozpoczęciem jazdy dopilnuj, by urządzenie do przewozu ładunku było prawidłowo zamontowane, i bezpiecznie zamocuj całe wyposażenie do urządzenia do przewozu ładunku.
  • W przypadku montowania akcesoryjnego urządzenia do przewozu ładunku na haku holowniczym nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu ani maksymalnych obciążeń przedniej i tylnej osi w pojeździe, podanych na tabliczce identyfikacyjnej pojazdu. Mocowanie akcesoryjnych urządzeń do przewozu ładunku na haku holowniczym ogranicza możliwości przewozu pasażerów i ładunku wewnątrz pojazdu.
  • Jeśli korzystasz z bagażnika rowerowego, maksymalna dopuszczalna waga wynosi 75 kg, wliczając rowery i bagażnik.
  • Najcięższy przedmiot należy umieścić jak najbliżej pojazdu.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK