Możliwość holowania przyczepy przez pojazd może być ograniczona przez temperatury zewnętrzne.
Wskazówka:   Nie we wszystkich pojazdach można montować hak holowniczy.Dalsze informacje uzyskasz u Autoryzowanego Dealera.
Wskazówka:   Maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie haka holowniczego podane na tabliczce identyfikacyjnej przyczepy to wartość określona w ramach testów przez producenta przyczepy.Maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie haka holowniczego dla danego pojazdu może być niższe.