Holowanie przyczepy zmienia charakterystykę prowadzenia pojazdu i wydłuża drogę hamowania. Dostosuj prędkość i styl jazdy do obciążenia przyczepy.
Stabilność pojazdu z przyczepą w dużym stopniu zależy od jakości przyczepy.
Podczas holowania przyczepy:
  • Przestrzegaj obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących holowania przyczepy.
  • Nie przekraczaj prędkości 100 km/h, nawet gdy w danym kraju w pewnych warunkach dozwolone są wyższe prędkości.
  • Rozmieść ładunek jak najniżej i jak najbardziej pośrodku w stosunki do osi przyczepy. Jeżeli holujesz przyczepę nieobciążonym pojazdem, ładunek w przyczepie należy umieścić z przodu, w granicach maksymalnego obciążenia pionowego, ponieważ zapewnia to największą stabilność.
  • Prawidłowe pionowe obciążenie haka holowniczego jest niezbędne dla zachowania stabilności pojazdu i przyczepy podczas jazdy.
  • Pionowe obciążenie haka holowniczego powinno wynosić co najmniej 4% masy przyczepy i nie może przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wartości.
  • Niezwłocznie zredukuj prędkość, jeśli przyczepa wykazuje jakiekolwiek oznaki znoszenia.
Wskazówka:   Zalecamy stosowanie linki bezpieczeństwa przyczepy. Podczas używania linki bezpieczeństwa przyczepy należy przestrzegać instrukcji producenta tego wyposażenia.