Ograniczenia czujników
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Sporadycznie mogą występować problemy z wykrywaniem wynikające z infrastruktury drogowej, np. w przypadku mostów, tuneli i drogowych barier ochronnych. W takich wypadkach układ może zahamować pojazd z opóźnieniem lub nieoczekiwanie. Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu, i w razie konieczności musi interweniować.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W przypadku usterek układu pojazd powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez specjalistę.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Duże kontrasty w oświetleniu zewnętrznym mogą ograniczać działanie czujnika.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ ostrzega jedynie o pojazdach wykrytych przez czujnik radaru. W niektórych przypadkach ostrzeżenie może się nie pojawić lub może być opóźnione. Korzystaj z hamulców, gdy zajdzie taka potrzeba. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie wykrywać pojazdów nieruchomych lub poruszających się z prędkością poniżej 10 km/h.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ nie wykrywa pieszych ani przedmiotów na drodze.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ nie wykrywa nadjeżdżających z naprzeciwka pojazdów znajdujących się na tym samym pasie ruchu.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie działać prawidłowo, gdy czujnik jest zasłonięty. Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zanieczyszczenia i obiekty ograniczające widoczność.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nieprawidłowo śledzić oznaczenia pasów ruchu, reagując na inne struktury lub obiekty. Może to powodować fałszywe ostrzeżenia lub brak ostrzeżeń.

Image Shown Without Description
1Kamera.
2Czujnik radaru.
Kamera jest zamocowana na przedniej szybie za wewnętrznym lusterkiem wstecznym. Czujnik radarowy znajduje się w dolnej kracie wlotu powietrza.
Wskazówka:   Czujnik nie jest widoczny. Znajduje się on za panelem nakładki.
Wskazówka:   Dbaj, aby przód pojazdu był wolny od brudu, metalowych znaczków lub innych przedmiotów. Elementy ochronne z przodu pojazdu, niefabryczne światła, dodatkowe powłoki lakieru lub z tworzywa sztucznego mogą również pogorszyć działanie czujnika.
Jeśli coś zasłania kamerę lub czujnik, wyświetla się komunikat. Jeśli jakaś przeszkoda zablokuje czujnik, układ nie wykrywa poprzedzających pojazdów i nie działa.   Patrz   Adaptacyjny tempomat – komunikaty informacyjne - Pojazdy wyposażone w: Centrowanie toru jazdy
Czujnik radaru ma ograniczone pole zasięgu. W pewnych sytuacjach może nie wykryć żadnego pojazdu lub wykryć pojazd z opóźnieniem. Symbol poprzedzającego pojazdu nie zapali się, jeśli układ nie wykryje pojazdu z przodu.
Problemy z wykrywaniem mogą wystąpić:
Image Shown Without Description
APodczas jazdy po innym pasie niż poprzedzający pojazd.
BW przypadku pojazdów, które znajdują się na krawędzi Twojego pasa ruchu. Układ może wykryć te pojazdy dopiero po całkowitym wjechaniu na Twój pas ruchu.
CProblemy z wykrywaniem poprzedzających pojazdów mogą występować podczas wjeżdżania i zjeżdżania z łuku bądź zakrętu na drodze.
W takich wypadkach układ może zahamować pojazd z opóźnieniem lub nieoczekiwanie.
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub uderzenia w przód pojazdu obszar wykrywania radaru może ulec zmianie. Może to być przyczyną braku wykrywania lub błędnego wykrywania pojazdów.
Aby układ działał optymalnie, kamera zamocowana do przedniej szyby musi mieć wolne pole widzenia na drogę.
Optymalne działanie może nie być zapewnione, jeśli:
  • Kamera będzie zablokowana.
  • Występuje słaba widoczność lub złe warunki oświetlenia.
  • Warunki pogodowe są niesprzyjające.