OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie umieszczaj żadnych przedmiotów i nie mocuj wyposażenia na lub w pobliżu podsufitki przy podłużnicy; mogłyby one zetknąć się z odpalaną kurtyną powietrzną. Niestosowanie się do tych zaleceń może zwiększyć ryzyko odniesienia obrażeń w razie zderzenia.

Image Shown Without Description
Poduszki powietrzne znajdują się nad bocznymi oknami z przodu i z tyłu.
Poduszki powietrzne są odpalane podczas silnych zderzeń bocznych oraz gdy czujnik wywrócenia pojazdu wykryje prawdopodobieństwo jego wywrócenia. W przypadku niektórych zderzeń bocznych lub przypadków wywrócenia pojazdu poduszki powietrzne zostaną odpalone niezależnie od tego, które siedzenia są zajęte.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK