Układ włącza światła drogowe, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
  • Układ został włączony.
  • Przełącznik świateł został ustawiony w położeniu reflektorów automatycznych.
  • Poziom światła otoczenia jest dostatecznie niski, aby było konieczne korzystanie ze świateł drogowych.
  • Przed pojazdem nie ma innych pojazdów.
  • Prędkość pojazdu jest większa niż około 40 km/h.