1. Naciśnij Ustawienia na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij opcję Tryb dla parkingowych.
Wskazówka:   Przed użyciem trybu dla parkingowych ukończ w pełni konfigurację hasła zapasowego do uruchomienia.
Wskazówka:   Gdy system wykryje prawidłowy Telefon jako klucz, tymczasowe hasło zostanie wyświetlone zarówno na ekranie dotykowym, jak i w aplikacji mobilnej. Jeżeli układ nie wykryje ważnego telefonu w roli Telefon jako klucz, pojawi się komunikat z prośbą o podanie hasła zapasowego do uruchomienia. Po zatwierdzeniu tymczasowy kod dostępu pojawia się na ekranie dotykowym.
  1. Wprowadź pierwsze pięć cyfr hasła na klawiaturze otwierania pojazdu bez kluczyka, aby odblokować pojazd.
  1. Wprowadź ośmiocyfrowe hasło na ekranie dotykowym, aby uruchomić pojazd i nim jeździć.
Aby wyłączyć tryb dla parkingowych, naciśnij opcję „Wyjdź z tr. parkin.” na ekranie. Gdy system wykryje autoryzowany urządzenie Telefon jako klucz, wyłącza się. Jeżeli układ nie wykryje ważnego telefonu w roli Telefon jako klucz, pojawi się komunikat z prośbą o podanie hasła zapasowego do uruchomienia. Po zatwierdzeniu tryb dla parkingowych się wyłącza.