Jeżeli nie można uruchomić pojazdu za pomocą funkcji Telefon jako klucz, należy wykonać poniższe kroki:
  1. Naciśnij pedał hamulca i przycisk zapłonu. Jeżeli układ nie wykryje ważnego telefonu w roli Telefon jako klucz, pojawi się komunikat i układ poprosi o podanie hasła zapasowego do uruchomienia.
Wskazówka:   Upewnij się, że funkcja Telefon jako klucz jest aktywna na przynajmniej jednym telefonie, aby skorzystać z utworzonego wcześniej hasła zapasowego do uruchomienia.
Wskazówka:   Jeśli ekran hasła zapasowego do uruchomienia się nie pojawi, należy ponownie nacisnąć przycisk zapłonu.
  1. Skorzystaj z ekranu dotykowego, aby wprowadzić hasło zapasowe do uruchomienia.
  1. Po wpisaniu hasła zapasowego do uruchomienia musisz wcisnąć przycisk Enter w ciągu 30 sekund.
  1. Gdy tylko system zatwierdzi hasło zapasowe do uruchomienia, pojawi się komunikat z prośbą o uruchomienie pojazdu.
  1. Wciśnij pedał hamulca i przycisk zapłonu w ciągu 20 sekund, aby uruchomić pojazd.
  1. Jeśli uruchomienie pojazdu nie powiedzie się, powtórz czynności od 1 do 5.
Zablokowanie systemu
System zostaje zablokowany po pięciu próbach wprowadzenia hasła zapasowego do uruchomienia, zresetowania obecnego hasła lub wprowadzenia nieprawidłowego hasła trybu dla parkingowych.
Wskazówka:   System pozostaje zablokowany przez pięć minut. Po upływie pięciu minut system umożliwia ponowne wprowadzenie kodów.