Aby włączyć funkcję opóźnienia wyłączenia reflektorów, pociągnij dźwignię kierunkowskazów do siebie, gdy reflektory są wyłączone i zapłon jest wyłączony. Gdy układ jest włączony, rozlega się krótki sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć funkcję opóźnienia wyłączenia reflektorów, ponownie pociągnij dźwignię kierunkowskazów do siebie lub włącz pojazd.
Wskazówka:   Reflektory wyłączą się po upływie trzech minut, jeśli otwarte są którekolwiek drzwi, lub 30 sekund po zamknięciu ostatnich drzwi.