Aby włączyć funkcję opóźnienia wyłączenia reflektorów, pociągnij dźwignię kierunkowskazów do siebie po wyłączeniu pojazdu.
Aby wyłączyć funkcję opóźnienia wyłączenia reflektorów, ponownie pociągnij dźwignię kierunkowskazów do siebie lub włącz pojazd.
Wskazówka:   Reflektory wyłączą się po upływie trzech minut, jeśli otwarte są którekolwiek drzwi, lub 30 sekund po zamknięciu ostatnich drzwi.