Po włączeniu asystenta wzywania pomocy może on powiadomić służby ratownicze, że pojazd brał udział w zderzeniu, które spowodowało odpalenie ochronnej poduszki powietrznej lub aktywację wyłącznika akumulatora. Niektóre wersje lub aktualizacje asystenta wzywania pomocy mogą być również w stanie elektronicznie lub werbalnie podać osobie dyżurującej pod numerem alarmowym lokalizację pojazdu lub inne szczegóły dotyczące pojazdu lub zderzenia w celu ułatwienia osobie dyżurującej wysłania właściwych służb ratowniczych. Jeśli nie chcesz ujawniać tych informacji, nie włączaj asystenta wzywania pomocy.
Przykłady danych, które system może przesyłać:
  • Numer identyfikacyjny pojazdu.
  • Rodzaj paliwa pojazdu.
  • Aktualna godzina.
  • Lokalizacja i kierunek pojazdu.
  • Czy połączenie zostało nawiązane automatycznie czy ręcznie.
  • Kategoria pojazdu.
  • Liczba osób przebywających w pojeździe.
Wskazówka:   Nie można wyłączyć wymaganych przez prawo układów wzywania pomocy.