OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Podczas zjazdu z pochyłości prędkość pojazdu może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości. Układ nie włączy hamulców, ale zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay