OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Podczas zjazdu z pochyłości prędkość pojazdu może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości. Układ nie włączy hamulców, ale zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.