Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Ustawioną prędkość można regulować w małych lub dużych odstępach. Naciskaj przełącznik w górę lub w dół raz, aby regulować ustawioną prędkość w niewielkich odstępach. Naciskaj przełącznik w górę lub w dół i przytrzymaj, aby regulować ustawioną prędkość w dużych odstępach.