Missing Image  Zapala się w zestawie wskaźników, gdy układ jest w trybie gotowości lub jest aktywny.