Jeśli przypadkowo przekroczysz ustawioną prędkość, wskaźnik ustawionej prędkości zacznie błyskać i rozlegnie się sygnał ostrzegawczy.
Jeśli celowo przekroczysz ustawioną prędkość, zostanie to zasygnalizowane jedynie za pomocą błyskającego wskaźnika ustawionej prędkości.