Układ umożliwia ograniczanie prędkości pojazdu do maksymalnej dopuszczalnej prędkości wykrywanej przez układ rozpoznawania znaków drogowych.