OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Podczas zjazdu z pochyłości prędkość pojazdu może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości. Układ nie włączy hamulców, ale zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Wskazówka:   Układ nie ogranicza prędkości pojazdu zgodnie z ograniczeniami prędkości widocznymi na uzupełniającym znaku drogowym.