Za pomocą wyświetlacza systemu informacyjnego i multimedialnego można przełączać się między inteligentnym ogranicznikiem prędkości a ręcznym ogranicznikiem prędkości.
  1. Otwórz menu funkcji na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Naciśnij Asystent ograniczenia prędkości.
  1. Wyłącz Inteligentny ogranicznik prędkości.
Wskazówka:   Jeśli wyłączysz inteligentny ogranicznik prędkości, układ domyślnie przełączy się na ręczny ogranicznik prędkości. Ograniczenie prędkości można ustawić ręcznie, korzystając z przełączników na kierownicy.