Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Naciskaj przełącznik w górę lub w dół, gdy układ jest w trybie gotowości, aby ustawić w ograniczniku prędkości aktualną prędkość pojazdu. Ustawiona prędkość zostaje zachowana i jest wyświetlana w zestawie wskaźników.
Wskazówka:   Ustawienie prędkości w ograniczniku dostosowuje się, gdy układ wykryje inną maksymalną dopuszczalną prędkość.
Wskazówka:   Jeśli układ nie może wykryć maksymalnej dopuszczalnej prędkości, powraca do trybu gotowości.