Układ ostrzega kierowcę, jeśli stwierdzi, że pojazd porusza się pod prąd na zjeździe z autostrady.