OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie działać prawidłowo, gdy czujnik jest zasłonięty. Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zanieczyszczenia i obiekty ograniczające widoczność.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie działać prawidłowo w trudnych warunków pogodowych, np. podczas opadów śniegu, oblodzenia, ulewnego deszczu i w sytuacji obecności pyłu wodnego. Należy zawsze zachowywać ostrożność podczas jazdy. Niezachowanie ostrożności może doprowadzić do kolizji.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie działać prawidłowo, jeżeli szyba przednia pojazdu pochodzi od producenta innego niż Ford. Nie wykonuj napraw szyby przedniej w obszarze wokół czujnika.

Wskazówka:   Zawsze wymieniaj żarówki reflektorów na takie, które są specjalnie zaprojektowane do Twojego pojazdu. Inne żarówki mogą zmniejszać sprawność układu.
Wskazówka:   Jeśli pojazd jest wyposażony w zestaw zawieszenia niezatwierdzony przez naszą firmę, układ może nie działać prawidłowo.
Wskazówka:   W wyjątkowych warunkach układ może Cię alarmować, nawet jeśli nie jedziesz pod prąd zjazdem z autostrady.