Układ może nie wykrywać wszystkich znaków drogowych lub może nieprawidłowo odczytywać znaki.
Układ nie działa w niektórych krajach. Sprawdź dostępność układu przed użyciem.
Układ może nie działać prawidłowo na obszarach robót drogowych lub w nowej infrastrukturze.