OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie dopuść do zanurzenia wyposażenia do ładowania w wodzie lub innych płynach. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować pożar, poważne obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie próbuj otwierać wyposażenia do ładowania. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie korzystaj z wyposażenia do ładowania, jeśli jest niesprawne lub uległo uszkodzeniu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Instaluj wyposażenie do ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować pożar, poważne obrażenia lub śmierć.