Zalecamy ograniczenie liczby ładowań prądem stałym i kończenie ładowania prądem stałym przy stanie naładowania na poziomie 80%, gdyż ładowanie między 80 a 100% może pociągać za sobą wysokie opłaty za ładowanie ze względu na czas potrzebny do ukończenia. Częste stosowanie ładowania prądem stałym może doprowadzić do zmniejszenia wydajności i żywotności akumulatora. Dotyczy to bardziej zespołu akumulatora o standardowym zasięgu niż zespołu akumulatora o rozszerzonym zasięgu.
W niskich temperaturach otoczenia ładowanie prądem stałym może trwać dłużej, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 10°C. Wyłączenie układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji lub zmniejszenie ustawień temperatury i wentylatora w układzie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji podczas pierwszych 10-15 minut ładowania prądem stałym umożliwi rozgrzanie akumulatora i przyspieszenie ładowania.
Wskazówka:   W przypadku temperatur poniżej zera, całkowite wyłączenie ogrzewania kabiny podczas pierwszych 10-15 minut ładowania prądem stałym może znacznie przyspieszyć ładowanie.