Gdy tylko to możliwe, korzystaj z ładowania prądem przemiennym i ogranicz stosowanie ładowania prądem stałym. Pomaga to zwiększyć wydajność i żywotność akumulatora wysokonapięciowego.
Zalecamy zakończenie ładowania prądem stałym przy stanie naładowania na poziomie 80%.
Wskazówka:   Układ można zmniejszyć prędkość szybkiego ładowania prądem stałym w celu ochrony akumulatora. Zależy to od temperatury, poziomu naładowania i stanu akumulatora.
W niskich temperaturach otoczenia ładowanie prądem stałym może trwać dłużej, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 10 °C. Wyłączenie układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji lub zmniejszenie ustawień temperatury i wentylatora w układzie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji podczas pierwszych 10-15 minut ładowania prądem stałym umożliwia rozgrzanie akumulatora i przyspieszenie ładowania.
Wskazówka:   W przypadku temperatur poniżej zera, całkowite wyłączenie ogrzewania kabiny podczas pierwszych 10-15 minut ładowania prądem stałym może znacznie przyspieszyć ładowanie.
W przypadku ładowania prądem przemiennym pozostaw pojazd podłączony do sieci elektrycznej, gdy temperatura zewnętrzna jest bardzo wysoka lub niska. Dzięki temu układ będzie mógł utrzymać stan akumulatora wysokonapięciowego zapewniający najlepszą wydajność.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay