Gdy tylko to możliwe, korzystaj z ładowania prądem przemiennym i ogranicz stosowanie ładowania prądem stałym. Pomaga to zwiększyć wydajność i żywotność akumulatora wysokonapięciowego.
Zalecamy zakończenie ładowania prądem stałym przy stanie naładowania na poziomie 80%.
Wskazówka:   Układ można zmniejszyć prędkość szybkiego ładowania prądem stałym w celu ochrony akumulatora. Zależy to od temperatury, poziomu naładowania i stanu akumulatora.
W niskich temperaturach otoczenia ładowanie prądem stałym może trwać dłużej, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 10°C. Wyłączenie układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji lub zmniejszenie ustawień temperatury i wentylatora w układzie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji podczas pierwszych 10-15 minut ładowania prądem stałym umożliwia rozgrzanie akumulatora i przyspieszenie ładowania.
Wskazówka:   W przypadku temperatur poniżej zera, całkowite wyłączenie ogrzewania kabiny podczas pierwszych 10-15 minut ładowania prądem stałym może znacznie przyspieszyć ładowanie.
W przypadku ładowania prądem przemiennym pozostaw pojazd podłączony do sieci elektrycznej, gdy temperatura zewnętrzna jest bardzo wysoka lub niska. Dzięki temu układ będzie mógł utrzymać stan akumulatora wysokonapięciowego zapewniający najlepszą wydajność.