W przypadku korzystania z akumulatora z niskim poziomem naładowania pojazd może zacząć wyłączać funkcje akcesoriów w celu ochrony żywotności akumulatora.
Jeżeli poziom naładowania pojazdu spadnie do 0%, jak najszybciej naładuj pojazd.
W codziennym użytkowaniu dopuszczalne jest korzystanie z pełnego okna stanu naładowania, jednak istnieje kilka najlepszych praktyk, których stosowanie sprzyja zachowaniu dobrego stanu i wydłużeniu żywotności akumulatora.
Ładowanie przez noc
Można wydłużyć żywotność i sprawność akumulatora wysokonapięciowego swojego pojazdu, korzystając z harmonogramu ładowania oraz ustawień wyjazdu i komfortu, dostępnych na ekranie dotykowym lub w aplikacji FordPass.
Korzystanie z harmonogramu ładowania umożliwia wydłużenie żywotności akumulatora wysokonapięciowego dzięki opóźnieniu rozpoczęcia ładowania i ustawieniu maksymalnego limitu poziomu naładowania. Ustaw preferowany czas ładowania na co najmniej 2-3 godziny po typowej porze podłączenia pojazdu do sieci. Umożliwia to ostygnięcie akumulatora przed rozpoczęciem ładowania. Ponadto ustawienie maksymalnego poziomu naładowania na poniżej 100% w codziennym użytkowaniu zmniejsza obciążenie akumulatora.
Można zwiększyć zasięg i osiągi pojazdu, określając pory wyjazdu oraz poziom komfortu w kabinie za pomocą funkcji ustawień wyjazdu i komfortu. Umożliwia to nie tylko ogrzanie lub schłodzenie kabiny, ale również przygotowanie akumulatora w celu zapewnienia optymalnego zasięgu i osiągów pojazdu do ustalonej pory wyjazdu.
Ładowanie prądem stałym
Częste stosowanie ładowania prądem stałym może doprowadzić do zmniejszenia wydajności i żywotności akumulatora. Dotyczy to bardziej zespołu akumulatora o standardowym zasięgu niż zespołu akumulatora o rozszerzonym zasięgu.   Patrz   Czym jest ładowanie prądem stałym
Temperatura przechowywania
Przechowywanie pojazdu w zakresie temperatur od 0 °C do 45 °C jest najbardziej korzystne dla akumulatora wysokonapięciowego.
W przypadku temperatur tuż powyżej punktu zamarzania i niższych należy podłączyć pojazd do sieci, gdy nie jest on używany, aby podtrzymać wydajność akumulatora wysokonapięciowego i zoptymalizować zasięg pojazdu.
Stan naładowania podczas przechowywania
Można wydłużyć żywotność akumulatora, utrzymując stan naładowania poniżej 100%. Gdy pojazd jest zaparkowany przez dłuższy okres: 30 dni lub dłużej, zalecamy, aby poziom naładowania akumulatora wynosił około 50%. Przechowywanie akumulatora wysokonapięciowego pojazdu z wyższym poziomem naładowania jest mniej korzystne niż przechowywanie z niższym poziomem naładowania.
Wskazówka:   Aby osiągnąć ten poziom naładowania na czas przechowywania, możesz jeździć pojazdem do czasu obniżenia poziomu naładowania do 50% i ustawić limit ładowania dla swojej lokalizacji.   Patrz   Ustawianie harmonogramu i preferencji ładowania

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK